Δεκεμβρίου 16, 2017

Προφήτης Ηλίας

Ο παρατηρητής του Λεωνιδίου.

Αρχή: Δεκεμβρίου 16, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Δεκεμβρίου 16, 2017 10:15 πμ
Διάρκεια: 2.15 ώρες
Κόστος: 15Ευρώ/άτομο

Δεκεμβρίου 17, 2017

Το Σκαλί του Κοκκινόβραχου

Το κόκκινο σκαλί.

Αρχή: Δεκεμβρίου 17, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Δεκεμβρίου 17, 2017 10:00 πμ
Διάρκεια: 2.00 ώρες
Κόστος: 15Ευρώ/άτομο

Δεκεμβρίου 23, 2017

Στην Πηγή με τα Κυπαρίσσια

Στην χαράδρα της Έλωνας.

Αρχή: Δεκεμβρίου 23, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Δεκεμβρίου 23, 2017 10:30 πμ
Διάρκεια: 2.30 ώρες
Κόστος: 15Ευρώ/άτομο

Δεκεμβρίου 24, 2017

Μοναστήρι Παναγίας Έλωνας

Στην αγκαλιά της Παναγίας.

Αρχή: Δεκεμβρίου 24, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Δεκεμβρίου 24, 2017 10:30 πμ
Διάρκεια: 2.30 ώρες
Κόστος: 15Ευρώ/άτομο

Δεκεμβρίου 30, 2017

Το Μονοπάτι στις Λίμνες

Στο χωριό των Τσακώνων.

Αρχή: Δεκεμβρίου 30, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Δεκεμβρίου 30, 2017 11:30 πμ
Διάρκεια: 3.30 Ώρες
Κόστος: 20 Ευρώ/άτομο

Δεκεμβρίου 31, 2017

Το Μονοπάτι της Βασκίνας

Στα ίχνη των βοσκών.

Αρχή: Δεκεμβρίου 31, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Δεκεμβρίου 31, 2017 11:30 πμ
Διάρκεια: 3.30 Ώρες
Κόστος: 20 Ευρώ/άτομο
© Copyright - Walk4Fun - Powered by makemysite