Οκτωβρίου 21, 2017

Στην Πηγή με τα Κυπαρίσσια

Το άγνωστο μονοπάτι.

Αρχή: Οκτωβρίου 21, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Οκτωβρίου 21, 2017 10:30 πμ
Διάρκεια: 2.30 ώρες
Κόστος: 15Ευρώ/άτομο

Οκτωβρίου 22, 2017

Μοναστήρι Παναγίας Έλωνας

Στην αγκαλιά της Παναγίας.

Αρχή: Οκτωβρίου 22, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Οκτωβρίου 22, 2017 10:30 πμ
Διάρκεια: 2.30 ώρες
Κόστος: 15Ευρώ/άτομο

Οκτωβρίου 28, 2017

Το Μονοπάτι στις Λίμνες

Στο χωριό των Τσακώνων.

Αρχή: Οκτωβρίου 28, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Οκτωβρίου 28, 2017 11:30 πμ
Διάρκεια: 3.30 Ώρες
Κόστος: 20 Ευρώ/άτομο

Οκτωβρίου 29, 2017

Το Μονοπάτι της Βασκίνας

Στα ίχνη των βοσκών.

Αρχή: Οκτωβρίου 29, 2017 8:00 πμ
Λήξη: Οκτωβρίου 29, 2017 11:30 πμ
Διάρκεια: 3.30 Ώρες
Κόστος: 20 Ευρώ/άτομο
© Copyright - Walk4Fun - Powered by makemysite