Θέλω να

Διαβάσω τις προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Η κράτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω e-mail από το website www.walk4fun.gr, τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως. Ο εκάστοτε πελάτης ή ομάδα πελατών λαμβάνει μέρος στην περιήγηση:
α) Έχοντας συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής πριν την έναρξη της περιήγησης
β) Διαθέτει σωματική και ψυχική υγεία
γ) Έχει στην κατοχή του/της θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), η οποία αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο ότι ο κάτοχός της έχει καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το αντίτιμο πρέπει να έχει καταβληθεί από τον πελάτη τοις μετρητοίς πριν την έναρξη της περιήγησης
Πελάτες που έχουν καταβάλλει το συνολικό αντίτιμο αλλά η προσέλευσή τους δεν είναι έγκαιρη στο χώρο εκκίνησης της περιήγησης δε δικαιούνται επιστροφή των χρημάτων τους. Ωστόσο, η εταιρία δύναται να αναλάβει να μεταθέσει την περιήγησή τους σε διαφορετική ώρα ή/και ημέρα, εφόσον είναι εφικτό και εφόσον δε διαταράσσεται σημαντικά το ημερήσιο πρόγραμμα περιήγησης.
Σε περίπτωση ακύρωσης της περιήγησης για λόγους ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, κλπ.) ο πελάτης δύναται να επιλέξει να μετατεθεί η κράτησή του σε διαφορετική ώρα ή/και ημέρα ή να του επιστραφεί το προπληρωμένο ποσό (συνολικό αντίτιμο ή προκαταβολή).
2. Άρνηση – Διακοπή Περιήγησης
Ο εκάστοτε πελάτης υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά με τους κανόνες ασφαλείας και αρμόζουσας συμπεριφοράς που έχει θέσει η walk4fun και που γνωστοποιούνται στον ίδιο πριν την έναρξη της περιήγησης. Οι κανόνες αυτοί είναι οι κάτωθι:
α) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες του υπεύθυνου περιηγήσεων για την ασφάλειά τους.
β) Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να καταναλώσουν κατά την περιήγηση μη αλκοολούχα ποτά, νερό ή αναψυκτικά, τα οποία έχουν προμηθευτεί οι ίδιοι από άλλη επιχείρηση. Αποκλείονται από την περιήγηση πελάτες που είναι σε κατάσταση μέθης ή/και την επήρεια απαγορευμένων από την ελληνική νομοθεσία ουσιών πριν την έναρξη αυτής.
γ) Απαγορεύεται η ρίψη αντικειμένων και απορριμμάτων (αποτσίγαρα, πλαστικά ποτήρια, υπολείμματα και συσκευασίες τροφών κλπ.).
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ανωτέρω κανόνες, ο υπεύθυνος περιήγησης της walk4fun μπορεί να αρνηθεί, ή να διακόψει την περιήγησή του πελάτη πριν τη λήξη της. Και στις δυο περιπτώσεις ο πελάτης δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων του.
3. Ευθύνη κινδύνου.
Οι περιηγήσεις της walk4fun, έχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου και για αυτό απαιτούν πολύ καλή υγεία (σωματική και ψυχική) των συμμετεχόντων. Η walk4fun θεωρεί δεδομένο ότι οι πελάτες της είναι ενήμεροι για τη φύση των κινδύνων στις περιηγήσεις που συμμετέχουν και αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για αυτή την επιλογή τους.
Σε περίπτωση τυχόν περιστατικών ή παρόμοιων αναγκών η walk4fun θα κάνει το ανθρωπίνως δυνατό για την αντιμετώπιση τους.

Βρω διαμονή στο Λεωνίδιο

Αρχοντικό Χιώτη

 • Τηλέφωνο: 27570 22332,27570 22668
 • URL: www.archontikochioti.gr
 • E-mail: info@achioti.gr
 • Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300

Αρχοντικό Χατζηπαναγιώτη

 • Τηλέφωνο: 27570.22476 – 27570.29.037
 • URL: www.hatzipanayiotis.gr
 • E-mail: hotel@hatzipanayioitis.gr
 • Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300

Ξενοδοχείο Βυζαντινόν

 • Τηλέφωνο: 27570 51220
 • URL: www.byzantinonhotel.gr
 • E-mail: info@byzantinonhotel.gr
 • Πούλιθρα, Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300

Agroktima Inn

 • Τηλέφωνο: 27570 23244
 • URL: www.agroktima.com
 • E-mail: info@agroktima.com
 • 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λεωνιδίου – Πλάκας
 • Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ: 22300
© Copyright - Walk4Fun - Powered by makemysite